Rezervējiet tiešsaistē aviobiļetes

1.Klienta un Pasažiera tiesības un pienākumi

1.1.Klients ir atbildīgs par visas sniegtās un norādītās informācijas patiesumu un precizitāti. Pasē rakstītajam Pasažiera vārdam un uzvārdam precīzi jāsakrīt ar Biļetē rakstīto vārdu un uzvārdu, pretējā gadījumā Biļete var būt nederīga ceļošana.
1.2.Klients ir atbildīgs par citu personu, kuru vārdā tiek veiktas rezervācijas, datu patiesumu un precizitāti. Pasē rakstītajam Pasažiera vārdam un uzvārdam precīzi jāsakrīt ar Biļetē rakstīto vārdu un uzvārdu, pretējā gadījumā Biļete var būt nederīga ceļošanai.
1.3. Klienta atbildība, pirms Biļetes iegādes, ir iepazīties ar Biļetes rezervēšanas procesā redzamajiem Pakalpojuma sniedzēja noteikumiem. Aģentūras atbildība ir ierobežota, tāpēc pirms Biļetes iegādes Pasažierim jāiepazīstas ar katra atsevišķā Pakalpojuma sniedzēja, kas norādīts Biļetē, pārvadāšanas nosacījumiem.
1.4. Klients uzņemas finansiālu atbildību par visām transakcijām, kas veiktas viņa vārdā no viņa konta. Par izmaiņām (vārda, uzvārda, galamērķa vai datuma) finansiālu atbildību uzņemas Klients.
1.5. Par pārvadāšanas izdevumiem, kas radušies lidostā, finansiālu atbildību uzņemas Klients.
1.6. Klients apņemas pārbaudīt vai Biļetē un citos ceļojuma dokumentos norādītā informācija ir korekta. Pamanot kļūdu Klientam nekavējoties, jāinformē Aģentūra. Aģentūra Pakalpojumu sniedzēja noteikumu ietvaros informē klientu par to, vai nepieciešamās izmaiņas iespējams veikt un kādus izdevumus tas rada.
1.7 Klienta pienākums ir pārliecināties, vai nepieciešamais lidojums nav ticis rezervēts iepriekš, pie citas āgentūras, Pakalpojumu sniedzēja tiešsaistes rezervēšanas portālā vai citur. Divu identisku rezervāciju gadījumā, viena vai abas rezervācijas var tikt automātiski anulētas no Pakalpojumu sniedzēja puses, neatkarīgi no tā, vai apmaksa no Klienta puses ir vai nav veikta. Ja kāda no veiktajām rezervācijām nav nepieciešama, lūdzam informēt Aģentūru rakstot uz e-pastu  [email protected] vai zvanot pa tālruni (+371) 67 228 428
1.8 Pēc veiksmīga rezervācijas veikšanas, Klientam tiek piešķirts rezervācijas numurs. Rezervācijas numurs ir konfidenciāls, tas var tikt izmantots Klienta vai Pasažiera identifikācijai. Klients ir atbildīgs par šīs informācijas konfidencialitātes saglabāšanu vai nodošanu trešajām personām.
1.9 Klients ir atbildīgs par sniegtās kontaktinformācijas korektumu un klienta sasniedzamību. (Ja Aģentūra saņem informāciju no Pakalpojuma sniedzēja par lidojumu laika izmaiņām, tā brīdina Klient, sazinoties ar atstātās kontaktinformācijas palīdzību).
1.10 Par Pasažiera bagāžas drošību atbild pats Pasažieris. Ja brauciena laikā radušies bagāžas bojājumi, par to atbildību uzņemas tiešais Pakalpojumu sniedzējs, vai Pakalpojumu sniedzējs, kas apkalpo konkrēto lidojumu.
1.11 Pasažierim ir jāievēro visas valdības noteiktās prasības, kas saistītas ar izceļošanu un ieceļošanu valstī. Pasažieris ir atbildīgs par dokumentu un vizu/tranzītvīzu nepieciešamību. Pasažierim savlaicīgi jāpārliecinās par pases derīguma termiņu.
1.12 Pasažieris var atcelt iegādāto biļeti uz lidojumu pēc Biļetes apmaksas, ja to atļauj Pakalpojuma sniedzēja biļešu noteikumi.

2.Pakalpojumu sniedzēja atbildība un pienākumi

2.1. Pakalpojumu sniedzējs nosaka biļetes izpirkšanas termiņu un cenas garantiju noteiktā laikā. Ja apmaksa par biļeti netiek veikta laikā, Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības rezervāciju anulēt.
2.2. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par Pasažiera un Bagāžas bojājumiem, kavējumiem, pazaudēšanu.
2.3. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par reisu kavēšanos to atcelšanu vai izmaiņām lidojumu sarakstā.

3.Aģentūras tiesības un pienākumi

3.1. Aģentūras atbildība ietver aviobiļešu rezervēšanas nodrošināšanu to pieejamības ietvaros. Izmaiņas un biļešu atcelšanu Aģentūra var veikt, pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja noteikumiem. Aģentūra nav atbildīga par sniegto pakalpojumu. Pretenzijas par pakalpojuma kvalitāti iesniedzamas Pakalpojumu sniedzējam.
3.2. Aģentūra negarantē norādīto cenu par izvēlēto lidojumu, tā pilda starpnieka funkciju starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju.
3.3 Aģentūrai ir jāievēro Pakalpojuma sniedzēja noteikumi.
3.4. Aģentūra nenes atbildību par kļūdām Biļetes cenā, tehniskām problēmām, datu kļūdām un izmaiņām, kas veiktas Sistēmā, kas ārpus Aģentūras kontroles robežām, piemēram, Pakalpojuma sniedzējs savās informatīvajās sistēmās neatrod precīzu Aģentūras Sistēmā rezervētu un uz Klienta datiem izdotu Biļeti.
3.5. Aģentūra apņemas  informēt Klientu par lidojumu laika izmaiņām, ja tādas radušās, sazinoties ar Klientu pa rezervācijā norādīto e-pastu vai telefonu. Aģentūra Klientu informē, balstoties uz Pakalpojuma sniedzēja sniegto informāciju. Aģentūra nav atbildīga, ja Pakalpojuma sniedzējs nav informējis Aģentūru par lidojumu laiku izmaiņām, reisu atcelšanu vai tml.
3.6. Aģentūra nav atbildīga par Pasažiera Bagāžas bojājumiem, kavējumiem, pazaudētu Bagāžu, atsauktiem lidojumiem vai līdzīgiem notikumiem – par to atbildīgs ir Pakalpojuma sniedzējs.
3.7. Aģentūra neuzņemas atbildību par zaudējumiem (atceltu vai mainītu lidojuma laiku, galamērķi), kas radušies dabas katastrofu, karadarbības, streika vai citu līdzīgu (t.s. Pakalpojuma sniedzēja bankrota) notikumu dēļ, kurus Aģentūra nevar kontrolēt. Aģentūra pakļaujas Pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, kas saistīti ar nepārvaramās varas apstākļiem.
3.8. Aģentūra neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies Klientam gadījumā, ja Pasažieris iegādāto biļeti neizmanto paša vainas dēļ. Personīgi apstākļi, slimība, dokumentu neatbilstība ir Klienta atbildības ietvaros.
3.9. Aģentūra nevar tikt uzskatīta par atbildīgu gadījumos, kad tehnisku iemeslu vai īslaicīgu traucējumu dēļ Klientam neizdodas veikt Rezervāciju (pabeigt Rezervācijas procesu) vai citādi apstiprināt Biļetes rezervācijas faktu. Aģentūra apņemas pielikt maksimālas pūles, lai novērstu traucējumus pēc iespējas īsākā laika periodā.

4.Norēķini

4.1. Aģentūra un Pakalpojumu sniedzējs nevar izsniegt Biļetes, apstiprinājumus, vaučerus vai citus ceļojuma dokumentus, ja Klients nav veicis pilnu pakalpojuma apmaksu.
4.2. Norēķinam par pakalpojumu jābūt veiktam rezervācijas apstiprinājumā norādītāja laikā. Ceļojumu dokumenti tiks izdoti tikai pēc tam, kad maksājums būs ienācis Aģentūras norēķinu kontā.
– Rezervācijas, kas netiek apmaksātas norādītajā termiņā, automātiski tiek anulētas. Ja rezervācijas izpirkšanas termiņš iekrīt brīvdienās, svētku dienās vai darba dienas beigās – Klienta pienākums ir nosūtīt Aģentūrai bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu, ar bankas zīmogu pa faksu (+371) 67228337 vai elektronisko pastu [email protected]!
4.3. 24h laikā pēc veiksmīgas apmaksas saņemšanas Aģentūra nosūta elektroniskos ceļošanas dokumentus uz Klienta norādīto e-pastu. Klienta pienākums ir pārliecināties vai maksājums ir noticis veiksmīgi. Ja 24h stundu laikā Klients nav saņēmis elektroniskos ceļošanas dokumentus, Klienta pienākums ir par to informēt Aģentūru.
4.4. Visās Aģentūras aviobiļešu cenās ir iekļauts biļetes tarifs, lidostas nodokļi un Aģentūra pakalpojuma maksa 9 EUR apmērā. – Veicot norēķinus par zemo izmaksu aviokompāniju (Ryanair, Wizzair, Easy Jet, Norwegian u.tml.) lidojumiem no Klienta kartes var tikt ieturēti divi maksājumi – biļetes tarifs un lidostas nodokļi, kuri tiek ieskaitīti aviokompānijas norēķinu kontā un pakalpojuma maksa, kura tiek ieskaitīta āgentūras SIA “Baltijas Ceļojumu Grupa” kontā.
4.5. Norēķinu veidi:
Tiešsaistē ar debeta vai kredītkarti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard). – Bankas pārskaitījums – izmantojot savu Interneta banku vai skaidrā naudā tuvākajā bankas filiālē. Maksājot par rezervāciju ar bankas pārskaitījumu, jārēķinās ar bankas darba laiku un pārskaitījuma laiku. Biļete tiek izdota tikai tad, kad nauda ir ienākusi Aģentūras norēķinu kontā. Ja maksājums ir jāveic īsā laikā, Klienta pienākums ir atsūtīt bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu (ar zīmogu) uz elektroniskā pasta adresi  [email protected] vai faksu (+371) 67228337un pārliecināties par tā saņemšanu, sazinoties ar Aģentūru. Ja maksājuma datums pašreizējā diena, tad apstiprinātam maksājuma uzdevumam jābūt atsūtītam līdz bankas darba dienas beigām – pl.17:00. Ārkārtas gadījumā ārpus darba laika aģentūras klientiem pieejams 24/7 maksas palīdzības tālrunis + 371 26 623 322

SIA ”Baltijas Ceļojumu Grupa”,

Vienotais Reģ. Nr. 40003482252,

PVN reģ. Nr. LV 40003482252

Juridiskā adrese: Kr. Barona iela 13/15-20, Rīga, LV-1011

Korespondences adrese: Kr.Barona iela 13/15, Rīga, LV-1011

Norēķinu rēķins:

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

IBAN konts: LV62NDEA0000081944745

– Skaidrā naudā vai ar karti ofisā:
Sia Baltijas Ceļojumu Grupa, Kr.Barona iela 13/15, no plkst. 09:00 līdz 18:00 darba dienās.

5.Izmaiņas biļetē, biļetes anulācija

5.1. Katrai aviobiļetei tiek noteikti individuāli maiņas vai atcelšanas noteikumi, ko nosaka tiešais pakalpojumu sniedzējs – aviokompānija. Aviobiļetes rezervēšanas brīdī pircējam ar šiem noteikumiem ir iespēja iepazīsties. Iegādājoties aviobiļeti, pircējs apstiprina, ka ar biļetes iegādes nosacījumiem ir iepazinies. Veicot biļetes maiņu vai atcelšanu pēc pircēja pieprasījuma, aģentūra ievēro biļetes noteikumus. Biļetes atcelšanas gadījumā netiek atgriezta pakalpojumu maksa par biļetes iegādi.

5.2. Ja biļetes iegādes brīdī pircējam nav skaidri izprotami biļetes iegādes vai atcelšanas noteikumi, aicinām sazināties ar mūsu ceļojumu konsultantiem e-pastā: [email protected] vai zvanot pa tālruni: +371 67 228 428

5.3. Ja pircējs vēlas veikt izmaiņas sev paredzētajā lidojumā vai braucienu atcelt, lūdzam sazināties ar aģentūru, rakstot e-pastu uz [email protected]

5.4. Naudas atgriešana Klientam tiek apstiprināta tikai tad, kad tās atgriešanu Aģentūrai ir apstiprinājis Pakalpojuma sniedzējs. Klientam nauda tiek atgriezta tikai tad, kad Aģentūra ir saņēmusi naudu no Pakalpojuma sniedzēja.

5.5. Izmaiņas un pasūtījuma atcelšana var tikt veiktas tikai aģentūras darba laikā. Gadījumos, kad Klients pieprasa veikt pasūtījuma izmaiņas (Biļešu atcelšanu, anulāciju, pasažiera datu izmaiņas u.tml.) Aģentūra patur tiesības iekasēt pakalpojumu nodevu 20,- EUR apmērā, neieskaitot Pakalpojuma sniedzēja izcenojumus. Biļetes datuma maiņa un anulēšana ir atkarīga no izrakstītās Biļetes Pakalpojuma sniedzēja noteikumiem. Gadījumos kad Biļetei ir vairāki cenu noteikumi (katram lidojuma posmam savi), tad tiek piemēroti striktākie.

Kā veikt rezervāciju

Lai iegādātos aviobiļetes, nepieciešams aizpildīt sekojošu informāciju:

Aviobiļete –  norādiet, vai vēlaties lidot vienā virzienā, vai turp un atpakaļ.

No – atzīmējiet pilsētu no kuras sāksies lidojums: Viļņa, Rīga vai jebkura cita pilsēta.

Uz – norādiet pilsētu, uz kuru vēlaties doties. Pilsētas nosaukums jāuzrāda angļu valodā.

Izlidošana/Atgriešanās – uzrādiet vēlamos ielidošanas un izlidošanas datumus, kuros Jums nepieciešama aviobiļete. Jūsu ērtībai izmantojams arī kalendārs.

Pasažieri – norādiet pasažieru skaitu un vecumu. Zīdaiņi, kuri nav sasnieguši 2 gadu vecumu, ceļo bez atsevišķas sēdvietas.

Aviobiļetes izvēli iespējams filtrēt pēc cenas, aviokompānijas, pārsēšanos skaita un pilsētas, izlidošanas vai atgriešanās laika un pat laika starp lidojumiem.

 

Aviokompāniju biroji Rīgas lidostā:

http://www.riga-airport.com/lv/main/lidojumi/aviosabiedribas

Šodien ielido/izlido:

http://www.riga-airport.com/lv/main/lidojumi/sodien-ielido-un-izlido

Pasažieru tiesības:

http://www.riga-airport.com/lv/main/pasazieriem/noderiga-informacija/aviocelosana-eiropas-savieniba/pasazieru-tiesibas-es